Tűzvédelmi előadó szakmai képzés

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.

Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

Írásbeli vizsga. A vizsgatevékenység megnevezése: Tűzvédelmi előadó feladatai interaktív vizsga

Projektfeladat. A vizsgatevékenység megnevezése: Tűzvédelmi előadó komplex tűzvédelmi helyzetértékelés. Vizsgadolgozat elkészítése. A vizsgadolgozathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolása

Érdeklődni Keszthelyi Józsefnél a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu emailen, vagy telefonon a 06 30/974 8304-es számon lehet.

 

Képzés kezdő időpontja: megfelelő létszám esetén indul
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben térítéses, 198 000 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény száma: 10324017
Képzés óraszáma: 250
Megszerezhető képesítés: Szakképesítő bizonyítvány
Képzés helyszíne: Kecskemét
Jelentkezés feltételei: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
Menü