Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés Soltvadkert és környéke

Az elmúlt időszakban jöttünk rá, hogy a takarítók munkája nagyon fontos, ha nem fontosabb, mint bárkié! A 2020-as évünk elején egy láthatatlan bajkeverő a koronavírus az egész világot térdre kényszerítette, erre senki nem volt felkészülve.

Mi viszont most IGEN! Még lehet csatlakozni!

Az általunk kínált képzés során olyan tisztítástechnológiai szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik a munkaerő-piacon és az életben egyaránt.

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított szakmai orvosi alkalmassági vélemény / alkalmasság: szükséges (6000,-Ft)
Képzés óraszám: 800 óra (tudásbeszámítással, bemeneti méréssel rövidíthető)

Képzés kezdő időpontja: 2023.03.28.

Képzés záró időpont: 2023.09.30.

Képzési napok:

  • kedd: 15:30 – 20:00 óráig (6 óra, online)
  • szerda: 15:30 – 20:00 óráig ((6 óra, online + önálló tanulás)
  • szombat: 09:00 – 15:00-ig (8 óra, gyakorlat)

Tananyagegységek:
– Munkavállalás elősegítése, munkahelyi szocializáció
– Tűz-, munka-, baleset – és környezetvédelem
– Tisztítási és technológiai szakmai alapismeretek
– Takarítási eljárások és technológiák a gyakorlatban

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
– Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítási és technológiai alapismeretek (30%)
– Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítás-technológia gyakorlati feladatok (70%)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Ez a végzettség lehetőséget biztosít arra, hogy a munkaerő piacon számos szakterületen el lehet helyezkedni. A széleskörű szakmai ismeretek birtokában lehetősége nyílik irodaházakban, sportlétesítményekben, egészségügyi és egyéb intézményekben, vagy a szállodaipar és vendéglátás területén elhelyezkedni.

Tisztitas-technologiai szakmunkás Programkövetelmény

Kérdése van?

Szőke Péter igazgató / Fazekas István Szakiskola
cím: 6000 Kecskemét, Erzsébet Krt. 73.
telefon: +36 30 444 7142
e-mail: szoke.peter@kecskemetiszc.hu
https://kszcfazekas.hu/

Képzés kezdő időpontja: Képzéseink folyamatosan indulnak, az elindult képzésekhez a megengedett hiányzás mértékéig csatlakozhatnak.
Képzés költsége: INGYENES
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... Kattintson!">Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Képzés óraszáma: 800
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: Gyöngyház Kulturális Központ, 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 10,
Jelentkezés feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Menü