Szociális ápoló és gondozó képzés – Tiszakécske

Szeretnéd megváltoztatni a világot? Kezdd az első emberrel, akinek szüksége van a segítségedre.

Szocális ápoló

A leendő szociális ápoló és gondozó megfelelő személyiségjegyei:

– Empátia, beleérző képesség, türelem, tolerancia, tapintat.

– Elfogadás, előítéletek és értékítéletek nélküli elfogadás.

– Kongruencia, hitelesség.

– A segítő viselkedésben, ruházatában, megjelenésében, életmódjában megtestesíti mindazt, amit a segítő kapcsolatban képvisel.

– Fontos a pontosság és a megbízhatóság.

A szociális ápoló és gondozó felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember irányításával végzi feladatait. Ismeri a szociális ellátórendszert, és annak szabályozását. Gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyek alapápolását gondozását végzi, illetve az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását, felméri az egyén, a csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít. Fejlesztő foglalkozásokat szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Munkatársaival együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.

 • Szakmai képzésünk időtartama: 1003 óra

Tananyagegységek:

 • Munkavállalói ismeretek 9 óra
 • Munkavállalói idegen nyelv 30 óra
 • Szociális ágazati alapképzés 279 óra
 • Lelki egészségvédelem 98 óra
 • Szociális munkavégzés ismeretei és eszközei 117 óra
 • Gondozás 168 óra
 • Fejlesztő foglalkozások 54 óra
 • Ápolástan 104 óra
 • Klinikumi ismeretek 144 óra
 • Ebből egybefüggő szakmai gyakorlat 320 óra

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám: 3513

A képzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • Pályaalkalmassági vizsgálat


Szakmai képzésünk időtartama
: 1003 óra

 • Előzetes tudás beszámítására van lehetőség, így a képzési idő csökkenthető.
 • Megengedett hiányzás: a képzési idő 20 %-a,

Képzés időtartama:

 • Kezdő időpont: 2022.10.01., szombat
 • Várható befejezés: 2023. december

Oktatási időpontok:

 • Szerda: 16:15 – 19:30-ig (4×45 perc+15 szünet)
 • Szombat: 08:00 – 14:30 (8×45 perc+2×15 perc szünet)
 • kötelező szakmai gyakorlat

Oktatás és Helyszín:

 • Elmélet: Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Tiszakécske
 • Elmélet, gyakorlat: Demonstrációs terem + ESZI Idősek Otthona Tiszakécske

I. félév elvégzése után ágazati alapvizsga (531 óra)

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei

Gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái
A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll. (Prezentáció, Demonstráció)

Alapvizsgával betölthető munkakör: segédgondozó

FEOR száma: 5222

II. félév (472 óra) szakmai vizsga

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
Előírt óraszám + az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése

 • Központi interaktív vizsga
 • Projektfeladat

Érdeklődni: Karakas Éva felnőttképzési referens; karakas.eva@kecskemetiszc.hu; telefon: +36 30 1643931

Felvilágosítást ad: Szőke Péter igazgató; szoke.peter@kecskemetiszc.hu; telefon: +36 30 444 7142

Képzés kezdő időpontja: 2022.10.15.
Képzés záró időpontja: 2023.12.16
Képzés költsége: INGYENES
Programkövetelmény száma: 409232203
Képzés óraszáma: 1003
Jelentkezési határidő: 2022.10.13.
Megszerezhető képesítés: szakképzettség
Képzés helyszíne: 6060 Tiszakécske, Vörösmarty út 11.
Jelentkezés feltételei: Alapfokú iskolai végzettség,
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Pályaalkalmassági vizsgálat
Menü