Sportoktató (testépítés-fitness sportágban) képzés

A képzés kapcsolattartója: Zsámbokiné Enhoffer Éva +36306041885; email: enhoffer.eva@kecskemetiszc.hu
Szeretnél még jobban elmélyülni az alakformálás rejtelmeiben és igazi szakemberré válni? Itt a helyed sportoktatói képzésünkön!

A testépítés-fitness sportoktató szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja az oktatáson résztvevők foglalkozását. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével. Alapszinten megtanítja a sportág mozgásanyagát, rajtjait és fordulóit. Ismeri a sportág versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a tanulók edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő készségüket. Felméri a sportolók technikai tudását és képes javítani azokat. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős
sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.

Helyszín: Kecskeméti SzC Szent-Györgyi Albert Technikum, 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.

Oktatási napok: hetente két oktatási nap délután, és/vagy szombat délelőtt

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet.

Óraszám: 190 óra

  • A sportoló szervezetének felépítése ésműködése, balesetvédelem 30 óra
  • Edzéselméleti alapok 20 óra
  • Sportpedagógia 10 óra
  • Sportpszichológia 10 óra
  • Gimnasztika 20 óra
  • Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol, német) 10 óra
  • Testépítés-fitness sportszakma 90 óra

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

VIZSGA:

  • Írásbeli vizsga (a vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %) /  Interaktív, számítógép alkalmazását igénylő
  • Projektfeladat / Gyakorlat (a vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %)
  • Sportági mozgásforma oktatása / Gyakorlat (a vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %)

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

Akár a versenyzés a célod, akár mások felkészítése, vagy csak magadnak szeretnél bizonyítani, a legjobb helyen jársz!
Kezdj hozzá most sportolói és edzői karriered építéséhez!

 

Képzés kezdő időpontja: Képzéseink folyamatosan indulnak, az elindult képzésekhez a megengedett hiányzás mértékéig csatlakozhatnak.
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben 150480 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény/szakma száma: 10144016
Képzés óraszáma: 190
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert Technikum
Jelentkezés feltételei: A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet. alapján megszerzett szakképesítés.
Képzést folyató intézmény, felnőttképzési nyilvántartás száma: Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum, felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/002291
Menü