PLC programozó képzés

A PLC programozás az ipar egyik legfontosabb programozási tevékenysége, így nagy szükség van szakemberekre. A PLC programozó a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz, célgépekhez

Mi a PLC programozás? 

PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel. Az elkészített, módosított programot dokumentálja, archiválja. Ipari buszrendszereket, hálózatokat, konfigurál, paraméterez, üzemeltet. A rendszer működését diagnosztizálja, a be-, kimeneteket monitorozza. Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelnie a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek. Safety rendszerek működését ellenőrzi.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A magyar vagy idegennyelvű technológiai tervdokumentáció alapján az irányítandó rendszer vagy berendezés működését tanulmányozza, folyamatábrát készít. Meghatározza a szükséges be- és kimenetek számát.
  • Az elkészített folyamatábra és a szükséges be- és kimenetek számának ismeretében összeállítja a PLC hardver konfigurációt a megfelelő szoftver segítségével. Megtervezi a be- és kimenetek címkiosztását.
  • A technológiai tervek, az elkészített folyamatábra alapján, a PLC program elkészítéséhez előzetes tervet készít. Megtervezi a működési vázlatot, a bekötési vázlatot.
  • A PLC-hez tartozó fejlesztő környezetben programot ír az MSZ EN 1131-3 szabványban rögzített PLC programnyelvek valamelyikén. A lineáris programozáson kívül a strukturált program írására is képes.
  • A kész programot, vagy annak önállóan működő részeit teszteli szimulátoron, vagy modellen, vagy a vezérelni kívánt berendezésen.
  • Az adott típusú PLCnél szükséges modul cserét végez, és a programban a szükséges módosításokat elvégzi.
  • Ipari buszrendszereket, hálózatokat, konfigurál, paraméterez, üzemeltet.
  • A PLC-n számítógépes hibadiagnosztikát futtat, monitorozza a ki/bemeneti jeleket.Észlelt hiba esetén meghatározza annak kiváltó okát.
  • Az alkalmazott PLChez illeszkedő, ipari gyártórendszerek megjelenítő eszközeit (HMI) beüzemeli, vezérlőprogramját megírja és rátölti.
  • Safety rendszerek működését ellenőrzi.

Képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a képző intézmény által kiállított tanúsítvány a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről

Az első vizsga ingyenes!

További információ: Keszthelyi József, 30 974 8304, keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu

Képzés kezdő időpontja: 2023. szeptember
Képzés költsége: igyenes, egyéb esetben 410 400 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: https://kecskemetifelnottkepzes.hu/a-szakkepzes-ingyenessege/
Programkövetelmény száma: 07145003
Képzés óraszáma: 400
Megszerezhető képesítés: Szakképesítő bizonyítvány
A képzésről bővebben:
Képzés helyszíne: Kecskemét
Jelentkezés feltételei: érettségi, egészségügyi alkalmassági
Menü