Népi kézműves (szőnyegszövő) képzés

Gyere alkoss, szőj álmokat!
A képzés kapcsolattartója: Szőke Péter igazgató; telefon: +36 30 4447142; szoke.peter@kecskemetiszc.hu
 

A Népi kézműves (Szőnyegszövő) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a szőnyegszövés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A szőnyegszövő a hagyományos szőnyegszövés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelelnek, de a korszerű lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, technikákat, szövés módokat, szövő szerkezeteket, de képes azok modern változatait is alkalmazni. Ismeri az erdélyi festékes szőnyegek kompozícióit, mintavilágát, szövés technikáit, és azok alapján alkot.

02143014 Népi kézműves (Szőnyegszövő) képzés

 • Képzés óraszáma: 800 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Tananyagegységek:

 1. Népi kézműves vállalkozás működtetése: 100 óra (elmélet)
 2. Szőnyegszövő: 700 óra (gyakorlat)

Oktatási napok: hetente

 • kedd: 16:30 – 20:00-ig ONLINE elméleti oktatás (5 óra)
 • szerda: online feladatkiadás az oktató részéről – önálló tartalomfeldolgozás résztvevőnek (5 óra)
 • szombat: 8:30-15:00 (8 óra gyakorlat)

A vizsgára bocsátás feltétele:

 • a modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A szakmai gyakorlat: 80 óra (teljesíthető alkotó tábor keretében, kézműves vásáron való termékárusítással-mesterségbemutatókkal, tanulmányi kirándulással, múzeumlátogatással, mestereknél történő műhelylátogatással, illetve műhelygyakorlattal. )

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • mestersége területén a Kárpát-medence magyar, valamint a gyimesi, moldvai csángók, bukovinai székelyek, és magyarországi nemzetiségek hagyományos népi kézművesség, forma, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy- és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
 • a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
 • a szőnyegszövés szakmai és néprajzi hagyományainak alkalmazására
 • minőségi munkavégzésre
 • a munka és balesetvédelmi előírások betartására
 • a termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi kézműves mesterségek képviseletére
 • mesterségét érdeklődők számára bemutatni
 • népi kézműves vállalkozás működtetésére

Kulturális örökségünk, műveltségünk részét képezik a népi kézműves szakmák. Egyedi darabokat állít elő. A helyi örökségek részét képezi, és a helyben megtermelt alapanyagokkal a helyi turizmust és ezzel a megélhetést is szolgálja. Megőrzi a magyar nyelvterület néprajzi és szakmai hagyományait. Funkcionális, de magas esztétikai értékű tárgyakat állít elő.

népi kézműves (szőnyegszövő) programkövetelmény

Tájékoztatást ad: Szőke Péter igazgató; telefon: +36 30 4447142; szoke.peter@kecskemetiszc.hu

Képzés kezdő időpontja: Képzéseink folyamatosan indulnak, az elindult képzésekhez a megengedett hiányzás mértékéig csatlakozhatnak.
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény/szakma száma: 02143014
Képzés óraszáma: 800
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
A képzésről bővebben:
Képzés helyszíne: KSZC Fazekas István Szakiskola – 6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73.
Jelentkezés feltételei: nem releváns
Képzést folyató intézmény, felnőttképzési nyilvántartás száma:
Menü