Népi kézműves: Nemezkészítő

A nemezkészítő: A nemezkészítés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A képzés kapcsolattartója: Zsámbokiné Enhoffer Éva +36306041885; email: enhoffer.eva@kecskemetiszc.hu

A hagyományos nemezkészítés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelel, és a mai lakáskultúrában is felhasználható. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni, mind az anyagelőkészítésben, mind a tárgyalkotásban, díszítésben. A szakképesítéssel rendelkező képes: − mestersége területén a Kárpát-medence magyar, és nemzetiségi hagyományos népi kézművesség forma- és díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet, lakás és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni − használni a hagyományos alapanyagokat és nemezkészítési technikákat − modern, mai használatra is alkalmas nemeztárgyakat elkészíteni − minőségi munkavégzésre − betartani a munka és balesetvédelmi előírásokat − mesterségét az érdeklődők számára bemutatni − kézműves vállalkozást működtetni

Képzés időbeosztása:

péntek: 8-15 óráig + 1 hetes nyári gyakorlat (hétfő-péntek, 8-15 óráig)

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzésben a modulzáró vizsga eredményes letétele.

Igazolt szakmai gyakorlat: Iskolarendszeren kívüli képzés esetén, 80 óra.

A szakmai gyakorlat teljesíthető alkotó tábor keretében, kézműves vásáron való bemutatóval, tanulmányi kirándulással, illetve műhelygyakorlattal.

Vizsgaremek, elkészítése: A képzés ideje alatt a vizsgakiállításon bemutatandó nemeztárgyak elkészítése. A vizsgaremek 5 db nemeztárgy. A vizsgaremeknek tartalmaznia kell: – legalább 1 db nemeztakarót, mely valamely hagyományos nemezkészítési módszerrel készült, a hagyományos mintakincset dolgozza fel, és minimális mérete egy négyzetméter – legalább 1 db észak-európai módszerrel készült üreges nemeztárgyat – legalább 1 db tömör, térbeli nemeztárgyat A vizsgaremek tárgyai vagy egymáshoz tartozó kollekció részei legyenek, vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoport.

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) Gyakorlati vizsgafeladat: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.

B) Gyakorlati vizsgafeladat: A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának bemutatása

C) Gyakorlati vizsgafeladat: A tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által megtervezett egyszerű nemeztárgy (pl. nemezlabda, ujjbáb, apró tok) készítése műhelykörülmények között a vizsgabizottság előtt.

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység vizsgakérdései a programkövetelmény témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A Népi kézműves (Nemezkészítő) szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti, technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó ismeretek bemutatása.

Képzés kezdő időpontja: megfelelő létszámú jelentkező esetén indul
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben térítéses 633 600 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény/szakma száma: 02143006
Képzés óraszáma: 800
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: Kecskemét
Jelentkezés feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Képzést folyató intézmény, felnőttképzési nyilvántartás száma: Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum, felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000857
Menü