Népi kézműves: Fazekas

A Népi kézműves, Fazekas a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a fazekasság területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A fazekas: A magyar hagyományos népi fazekasság területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelelnek, de a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni, mind az anyag-előkészítésben, mind a tárgyalkotásban, díszítésben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a hagyományos népi fazekasság területén a Kárpát-medence magyar, és nemzetiségi hagyományos népi forma- és díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet, lakás és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális fazekas tárgyakat létrehozni
  • használni a hagyományos alapanyagokat és edénykészítési technikákat
  • modern, mai használatra is alkalmas tárgyakat elkészíteni
  • minőségi munkavégzésre
  • betartani a munka és balesetvédelmi előírásokat
  • mesterségét érdeklődők számára bemutatni − kézműves vállalkozást működtetni

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzésben a modulzáró vizsga eredményes letétele.

Igazolt szakmai gyakorlat: Iskolarendszeren kívüli képzés esetén, 80 óra.

Vizsgaremek elkészítése: A képzés ideje alatt elkészített fazekas tárgyak az adott tematika szerint.

Gyakorlati vizsgatevékenység A) Gyakorlati vizsgafeladat: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása. B) Gyakorlati vizsgafeladat: A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának bemutatása.

Érdeklődni Keszthelyi Józsefnél a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu emailen, vagy telefonon a 06 30/974 8304-es számon lehet.
Képzés kezdő időpontja: megfelelő létszámú jelentkező esetén indul
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben 633 600 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: https://kecskemetifelnottkepzes.hu/a-szakkepzes-ingyenessege/
Programkövetelmény száma: 02143008
Képzés óraszáma: 800
Megszerezhető képesítés: szakképesítő bizonyítvány
Képzés helyszíne: Kecskemét
Jelentkezés feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
Menü