Levéltári asszisztens, ügykezelő, irattáros

A levéltári asszisztens a levéltárakban őrzött maradandó értékű iratanyag kezelésében és feltárásában, továbbá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének ellenőrzésében működik közre, amely speciális szakismeretet, az iratok megfelelő értékeléséhez szükséges attitűdök kialakítását követeli meg.

A levéltári asszisztens vezetői iránymutatás alapján vesz részt a levéltári iratok mozgatásában, rendezésében, segédletekkel való ellátásában, digitalizálásában, nyilvántartásokban történő adatrögzítésekben. Részt vesz az ügyfelek, kutatók kiszolgálásában. Az ügykezelő közreműködik az ügyviteli, iratkezelési, irattározási és egyéb adminisztratív feladatok ellátásában. Az irattáros gondoskodik az iratok szakszerű tárolásáról, rendszerezéséről, használatra bocsájtásáról és nyilvántartásáról Gondoskodik a megfelelő időben és módon történő selejtezési eljárások, illetve a maradandó értékű iratok levéltári átadásának előkészítéséről, lebonyolításáról. Tudatos szakemberként hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez, betartja az adatvédelmi, állományvédelmi és munkavédelmi előírásokat, szakszerűen használja a digitalizáló és egyéb eszközöket. Önállóan alkalmazza az ügyviteli, tanúsított iratkezelő és szakrendszereket és az azokban elérhető KEÜSZ-SZEÜSZ alkalmazásokat, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat.

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

Írásbeli vizsga. A vizsgatevékenység megnevezése: Levéltári, iratkezelési alapismeretek

Projektfeladat.

I. vizsgarész: Iratkezelési folyamat modellezése, egy minta ügyirat alapján

II. vizsgarész: Selejtezési munkafolyamat

III. vizsgarész: A levéltári feladatellátás

IV. vizsgarész: Az I-III. vizsgarészben elvégzett feladatok szóbeli bemutatása

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzés keretében elsajátított ismeretek lehetővé teszik a levéltári munkavégzésnek a középfokú szakmai végzettségtől elvárt színvonalú támogatását, hozzájárulva az ügyfelek gyors és magas színvonalú kiszolgálásához. Az ügykezelő és irattáros feladata az iratkepéző szervek részéről a napi ügymenet támogatása, az iratok jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és visszakereshetőségük biztosítása. A képzés során elsajátított szakismeretek biztosítják ezen feladataik magas szintű ellátását, hozzájárulva a foglalkoztató szervek hatékony és jogszabályoknak megfelelő működéséhez.

Jelentkezés módja: Online űrlap kitöltésével a www.kecskemetifelnottkepzes.hu oldalon.

Érdeklődni a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu e-mailen, vagy telefonon  06 30/974 8304-es számon lehet.

 

Képzés kezdő időpontja: a képzés megfelelő létszám esetén indul
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben 356 400 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény száma: 03225001
Képzés óraszáma: 450
Jelentkezési határidő: folyamatos
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: Kecskemét
Jelentkezés feltételei: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat időtartama: nem szükséges
Menü