Kulturális rendezvény szervezője

Segítse rendezvényszervezőként cégek, non-profit szervezetek munkáját!

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

 • Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
 • Kulturális rendezvényeket tervez.
 • Közművelődési projekteket valósít meg.
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el.
 • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

A kulturális rendezvények szervezője alkalmas:
– művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére,
– közösségi programok szervezésére,
– tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
– amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének
szakszerű segítésére,
– a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.

Tananyagegységek
1. Helyi társadalom– és kultúraismeret
2. Kulturális rendezvények tervezése és szervezése

Elhelyezkedési lehetőségek: cégeknél belső és külső rendezvények szervezési munkatársaként, rendezvényszervező cégeknél, kulturális- és művelődési intézményeknél.

A képzés helyszíne:

Kecskeméti Szakképzési Centrum, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1., illetve online
A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
Projektfeladat: Esettanulmány és forgatókönyv bemutatása, védése
Kinek ajánljuk a kulturális rendezvény szervezője képzést?
Különösen ajánljuk kulturális és turisztikai rendezvények szervezését végző cégek,
vállalkozások, valamint általában a nonprofit szervezetek munkatársai számára, akik a képzés
elvégzésével rendezvényszervezési kompetenciákat szereznek.

Jelentkezés módja: Online űrlap kitöltésével a www.kecskemetifelnottkepzes.hu oldalon.

Érdeklődni a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu e-mailen, vagy telefonon 06 30/974 8304-es számon lehet.

Képzés kezdő időpontja: Képzéseink folyamatosan indulnak, az elindult képzésekhez a megengedett hiányzás mértékéig csatlakozhatnak.
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben 198 000 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény/szakma száma: 03145001
Képzés óraszáma: 250
Jelentkezési határidő: folyamatos
Megszerezhető képesítés: szakképesítés
A képzésről bővebben:
Képzés helyszíne: Kecskemét, Bibó u. 1., online
Jelentkezés feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat időtartama: nem szükséges
Menü