Közművelődési szakember

A Közművelődési szakember feladata: a közművelődési és kulturális intézményekben a művelődési–nevelési folyamatokhoz, alkalmakhoz, közösségi kapcsolatokhoz, a megértés együttes élményeihez tevékenységi formák kínálata. Az egyetemes, nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra értékeinek közismertté tétele; az adott település különböző korú, nemű, érték- és érdekrendű csoportjai művelődési, közéleti szükségleteihez, életképességének fejlesztéséhez alkalmazkodó tudás- és képességfejlesztő formák, folyamatok teremtése, működtetése, segítése, a helyi hagyományokat gazdagító kulturális lehetőségek biztosítása, kulturális értékközvetítés.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– közművelődési alapszolgáltatásokat tervezni, szervezni, megvalósítani

– közművelődési intézményt, szervezetet működtetni csapatmunkában

– helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatokat építeni

– programokat, csoportfoglalkozásokat felmérni, közönségszervezést végezni

– kulturális programokat, kiállításokat tervezni, szervezni, marketingjét lebonyolítani

– ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, fesztiválokat,

– szünidei táborokat tervezni, szervezni, marketingjét kialakítani, lebonyolítani

– hagyományőrző és művészeti csoportok szervezésére, marketingjét lebonyolítani, csoportot vezetni

– programinformációt és egyéb kulturális információkat gyűjteni és szolgáltatni

– felnőttképzési alkalmakat, képzési programokat szervezni és lebonyolítani

– kulturális stratégiákat, éves terveket, elemzéseket, beszámolókat, forgatókönyveket,

programköltségvetési terveket, statisztikai jelentéseket készíteni

mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési tevékenységet végezni

A képzés óraszáma: 320 óra, előzetes tudás beszámításával a képzési idő csökkenthető

Tananyagegységek

  1. A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere

  2. Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan

  3. Kulturális menedzser

 

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

  • A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

  • Záródolgozat összeállítása egy közművelődési intézmény szakmai bemutatásával, szolgáltatási rendszerével, erőforrásaival (humán, infrastrukturális, pénzügyi). A záródolgozat leadásának határideje: egy hónappal az első vizsganap előtt.

Vizsgatevékenység:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység: Záródolgozat szóbeli ismertetése és megvédése

  • Szóbeli vizsgatevékenység: Szóbeli vizsgatevékenység a programkövetelmények alapján összeállított központi tételsorból.

Kinek ajánljuk a kulturális szakember képzést?

A Közművelődési szakember a közművelődés intézményrendszerében, továbbá a kormányzati szektor (önkormányzatok), illetve szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazható szakember. Szaktudása és jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességei révén alkalmas a helyi közösségek kulturális hagyományainak fejlesztésére, az önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés fejlesztésére is. A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhatja.

Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (közösségi színtér, művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, népfőiskola stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), az országos közművelődési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.

Jelentkezés módja: Online űrlap kitöltésével a www.kecskemetifelnottkepzes.hu oldalon.

Érdeklődni Keszthelyi Józsefnél a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu e-mailen, vagy telefonon +3630 974 8304-es számon lehet.

Képzés kezdő időpontja: 2022. november 12.
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben térítéses
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: https://kecskemetifelnottkepzes.hu/a-szakkepzes-ingyenessege/
Programkövetelmény száma: 04136003
Képzés óraszáma: 320
Jelentkezési határidő: folyamatos
Megszerezhető képesítés: szakképesítő bizonyítvány
Képzés helyszíne: Kecskemét, Bibó u. 1., online (75 %-ban online és 25 %-ban kontakt)
Jelentkezés feltételei: Iskolai előképzettség: bármely min. főiskolai/BA szintű felsőoktatási diploma

Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat időtartama: nem szükséges
Menü