Emelőgép-ügyintéző

Vegyen részt online képzésünkön, valós jelenléti konzultációkkal!

A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása.

Az emelőgép-ügyintéző gondoskodik:

 • a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartásáról;
 • az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;
 • az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról;
 • ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát;
 • oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajításában;
 • szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teherfüggesztő eszközök használatba vételét,
 • vezeti és megőrizi az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz előírt okmányait, dokumentációit;
 • az emelőgép kezelőknek biztosítja az emelőgép használati utasítását;
 • egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;
 • az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti, az e tárgyú feljegyzéseket megőrzi;
 • a tapasztalatait az emelőgépek beszerzésében hasznosítja.

A képzés online módon valósul meg, havi egy valós jelenlétű konzultációval.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak
sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által
kiállított tanúsítvány.

Érdeklődni Keszthelyi Józsefnél a keszthelyi.jozsef@kecskemetiszc.hu emailen, vagy
telefonon a 06 30/974 8304-es számon lehet.

Képzés kezdő időpontja: megfelelő létszám esetén indul!
Képzés költsége: 126 720 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Programkövetelmény/szakma száma: 10224001
Képzés óraszáma: 160
Megszerezhető képesítés: szakképesítés
A képzésről bővebben:
Képzés helyszíne: Kecskemét, Bibó u. 1.
Jelentkezés feltételei: Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Menü