Demencia gondozó képzés – Tiszakécske

„Minden emberen segítsünk, ne nézzük, kicsoda, elég az az egy ok, hogy ember. „ M.T. Cicero

Korunknak új kihívással, a társadalom elöregedésével kell szembesülnie. A folyamat magában hordozza az időskorban gyakrabban előforduló megbetegedéseket, köztük a demencia emelkedő számát. A demenciával élők önellátó képessége fokozatosan és súlyosan hanyatlik, ami egy fokozott és szakszerű gondozást igényel. Jelentős létszámban veszik igénybe a szociális ellátó rendszer intézményeit. Demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani. A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a képzés iránti érdeklődés, ennek következtében releváns a képzés indítása.

Bemeneti Követelmény:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

A 12/2020. kormányrendelet szerint:
• Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
• Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
• Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
• Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
• Ápoló (5 0913 03 01)
• Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
• Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
• Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)

A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:
• 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
• 32 723 01 Ápolási asszisztens
• 55 723 01 Ápoló
• 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
• 55 762 01 Foglalkozás-szervező
• 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
• 55 762 02 Gerontológiai gondozó
• 52 723 01 Gyakorló ápoló
• 54 723 02 Gyakorló ápoló
• 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
• 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
• 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
• 55 723 11 Mentőápoló
• 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
• 54 762 02 Szociális asszisztens
• 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
• 54 762 03 Szociális szakgondozó

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
• szociális munkás
• okleveles egészségügyi szociális munkás
• okleveles szociális munkás
• gyógytornász
• fizioterapeuta
• okleveles rehabilitációs szakember
• mentálhigiénikus
• diplomás ápoló
• szociálpedagógus
• szociális menedzser
• gerontagógus

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

Képzésünk időtartama: 600 óra

  • Előzetes tudás beszámítására van lehetőség, így a képzési idő csökkenthető. (300 óra)
  • Megengedett hiányzás: a képzési idő 20 %-a, azaz 260 óra

Képzés időtartama:

  • Kezdő időpont: 2022.10.01., szombat
  • Várható befejezés: 2023.06.01.

Oktatási időpontok:

  • Kedd: 16:15 – 19:30-ig
  • Péntek: 16:15 – 19:30-ig
  • gyakorlat

Oktatás és Helyszín:

  • Elmélet: Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Tiszakécske
  • Elmélet, gyakorlat: Demonstrációs terem + ESZI Idősek Otthona Tiszakécske

Képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra és két részből áll.

A záróvizsga írásbeli feladatait a képző intézmény állítja össze.

A résztvevő által készített Záródolgozat és prezentáció bemutatása

A záródolgozat kötelező melléklete az összefüggő 80 órás szakmai gyakorlat naplója és az arról szóló igazolás.

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
· Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
· Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: TANÚSÍTVÁNY

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

Érdeklődni: Karakas Éva felnőttképzési referens; karakas.eva@kecskemetiszc.hu; telefon: +36 30 1643931

Felvilágosítást ad: Szőke Péter igazgató; szoke.peter@kecskemetiszc.hu; telefon: +36 30 444 7142

Képzés kezdő időpontja: 2022.10.14.
Képzés záró időpontja: 2023.06.01.
Képzés költsége: INGYENES
Programkövetelmény száma: 09214001
Képzés óraszáma: 600
Jelentkezési határidő: 2022.10.13.
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: ESzI Idősek Otthona - 6060 Tiszakécske Vörösmarty u. 11.
Jelentkezés feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
A 12/2020. kormányrendelet szerint:
• Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
• Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
• Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
• Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
• Ápoló (5 0913 03 01)
• Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
• Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
• Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)

A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:
• 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
• 32 723 01 Ápolási asszisztens
• 55 723 01 Ápoló
• 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
• 55 762 01 Foglalkozás-szervező
• 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
• 55 762 02 Gerontológiai gondozó
• 52 723 01 Gyakorló ápoló
• 54 723 02 Gyakorló ápoló
• 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
• 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
• 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
• 55 723 11 Mentőápoló
• 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
• 54 762 02 Szociális asszisztens
• 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
• 54 762 03 Szociális szakgondozó
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
• szociális munkás
• okleveles egészségügyi szociális munkás
• okleveles szociális munkás
• gyógytornász
• fizioterapeuta
• okleveles rehabilitációs szakember
• mentálhigiénikus
• diplomás ápoló
• szociálpedagógus
• szociális menedzser
• gerontagógus
Menü