Dajka képzés Kunszentmiklós

Gyermekek között érzed magad a helyeden? Játékos tanulás, gondoskodás vonz? Találd meg a hivatásod az óvodai dajkaképzésben.
Nincs is annál szebb feladat, mint egy fejlődő gyermekkel foglalkozni, ez a munka bizony nem megy ki a “divatból”. A dajkák szerepe felértékelődik, hiszen a bölcsődék és az óvodák egyre fontosabb részét képezik az oktatási rendszerünknek.

Szeretnéd gyermekek között tölteni a hétköznapokat? NE KÉSLEKEDJ! JELENTKEZZ MOST ÓVODAI DAJKÁNAK!

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
– higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
– az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a környezet gondozására, tisztántartására
– a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a munkavédelmi előírások betartására
– empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
– a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– differenciált bánásmódra
– segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
– betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
– szakemberekkel való együttműködésre

Tananyagegységek:

  • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében: 150 óra
  • Gondozás és egészségvédelem 90 óra
  • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében 90 óra
  • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében 70 óra

Képzési idő: 400 óra

  • előzetes tudás beszámítására van lehetőség, ezzel a képzési idő lecsökkenthető
  • megengedett hiányzás: a képzési idő 20 %-a, azaz 80 óra

Tervezett indítás: 2023. MÁRCIUS

Helyszín: KSZC Virágh Gedeon Technikum, 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6.

Betölthető munkakörök:   óvodai dajka, oktatási asszisztens

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség

Oktatási napok: Heti két nap

Gyakorlat:

  • kötelező 40 órás gyakorlat a képzés második felében
  • meglévő gyakorlati helyet elfogadunk, igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk

A vizsgára bocsátás feltételei: A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Szeretnél ennek a csodálatos világnak a részese lenni? Vágysz versenyképes szakmai tudásra? JELENTKEZZ MOST ÓVODAI DAJKÁNAK!

Dajka Programkövetelmény

Érdeklődni: Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum, 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6.,telefon: 76/550-180

 

 

Képzés kezdő időpontja: 2023. MÁRCIUS
Képzés költsége: ingyenes, egyéb esetben térítéses, 316 800 Ft
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés... kattintson!
Képzés óraszáma: 400
Megszerezhető képesítés: tanusítvány - képesítő bizonyítvány
A képzésről bővebben:
Képzés helyszíne: KSZC Virágh Gedeon Technikum, 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6.
Jelentkezés feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Menü