CSALÁDELLÁTÓ képzés

Gondoskodó vagy? Szeretsz adni?Mindezt szakszerűen! Jó helyen jársz! Légy igazi Család-Ellátó!

A társadalomban egyre nagyobb igény mutatkozik a családon belüli tevékenységekre történő szakszerű felkészítésre, amelyet az ilyen jellegű képzések iránti érdeklődés is igazol. 

A képzést azok számára ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a szakszerű háztartásvezetést, elsősorban a családtagok ellátásának, a gyermekek nevelésének, valamint a beteg családtagok gondozásának alapvető feladatait. A Családellátó elsősorban vidéki környezetben, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családok háztartását vezeti.

Feladatai sokrétűek:

 • segíti a gyermek ellátását, testi, szellemi fejlődését, óvodai-, iskolai munkáját,
 • ellátásra szoruló betegek és idősek életviteléhez segítséget nyújt, alapgondozási és személyi ellátási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés) feladatokat lát el.
 • Végzi a mindennapi háztartási munkákat (takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, főzés),
 • közreműködik a család kulturált, egészséges étkeztetésében (ételt készít, tárol, terít, mosogat).
 • Figyel a vegyszerekkel, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos előírások betartására, a lakás és a környezetének higiéniájára.
 • Gondozza a kertet, a ház körüli hobby- és haszonállatokat, zöldséget és virágot termel,
 • Gyűjti és szelektíven kezeli a keletkező hulladékot.
 • Tiszteletben tartja a család tagjainak személyiségét, személyesen és infokommunikációs eszközökkel kapcsolatot épít és tart fenn, együttműködik a családsegítővel, a gyermekvédelmi-,
  egészségügyi- és szociális szolgálattal.
 • Gyakorlati felkészültsége alapján képes a saját és idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletére, részfeladatainak elvégzésére, egyéneknek, családok, közösségek
  tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt.
 • Folyamatosan képezi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a családellátással kapcsolatos tevékenység minden területén.

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama.
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

 • Óraszám: 320 óra
 • Képzés kezdésének időpontja: 2022.07.01.
 • Képzés vége: 2022.12.01.

VIZSGA:

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Család- és háztartásellátás gyakorlati vizsgafeladat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó mezőgazdasági, háztartásellátási, ételkészítési és felszolgálási, gyermekfoglalkoztatási vagy felnőtt gondozási feladatokat végez el. A gyakorlati vizsgatevékenység minden vizsgázó számára öt vizsgarészből áll:
A) vizsgarész: mezőgazdasági tevékenység
B) vizsgarész: háztartásellátási (takarítási, tisztítási, mosási, vásárlási) feladatok
C) vizsgarész: konyhatechnika (ételkészítés és felszolgálás)
D) vizsgarész: gyermekfoglalkoztatás és/vagy felnőtt gondozás, ápolás
E) vizsgarész: szakmai beszélgetés

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

A képzés során megismert sokrétű munkatevékenység, feladat az oktatást is érdekesebbé teszi, és motiváló lehet a magasabb szintű képzésre az érdeklődési körnek megfelelő szakképesítés tanulására.

Jöjjön, tanuljon nálunk!

Érdeklődni: Képzésvezető: Szőke Péter; telefon: +36 70 3721022; email: szoke.peter@kecskemetiszc.hu

Kérdése van? Karakas Éva felnőttépzési referens; karakas.eva@kecskemetiszc.hu ;telefon: +36 30 1643931

Képzés kezdő időpontja: 2022.09.15.
Képzés záró időpontja: 2023.02.01.
Képzés költsége: INGYENES
Programkövetelmény száma: 08883001
Képzés óraszáma: 320
Jelentkezési határidő: 2022.09.10.
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: Kecskeméti SzC Fazekas István Szakiskola, 6000 Kecskemét, Erzsébet Krt 73.
Jelentkezés feltételei: Iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyamával is már be lehet kapcsolódni.
Menü