Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 09134008

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek kielégítésében.

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens alapápolási feladatokat lát el. Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg-szakellátásban zajló ápolásgondozás és rehabilitáció meghatározó és fontos szereplője, aki munkáját a felettes ápoló irányításával végzi, a szakápolási feladatokat ellátó szakemberek munkáját folyamatos jelenléttel és közreműködéssel segítve.

Képzés óraszáma: 1300 óra

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40%-60%

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

  • Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
  • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

  • Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket.
  • Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak.
  • Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést.
  • Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben.
  • Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi.

Perifériás rövid kanült gondoz, eltávolít; beöntést ad, sztómazsákot ürít, cserél; bőrtesztet végez; gyomorszondán keresztül táplál; centrális vénakanülből (CVK) vért vesz; intramuscularis injekciót bead; előkészít gyógyszereléshez, infúziós terápiához; közreműködik gyógyszerelésben; segédkezik infúziós terápia kivitelezésében (infúziós palackot cserélhet, cseppszámot megváltoztathat, de nem indíthat új terápiát); kötéscserét végez az intravénás kanül helyén (kivétel: CVK). Midline katétert és IV kanült eltávolít. Előkészíti és felkészíti a beteget: egyes diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, asszisztál egyes beavatkozásoknál; akut sebeket ellát, oxigénterápiát alkalmaz alacsony nyomású rendszerekkel; felismeri a nyomási fekély jeleit, súlyosságát felméri. Beadja az elrendelt fájdalomcsillapítót, hányáscsillapítót,
antikoagulánst, diuretikumot, kortikoszteroidot, fiziológiás oldatot, heparinos fiziológiás oldatot és 14 éves kor felett glukózt. Részt vesz a beteg műtéti előkészítésében, a betegdokumentáció vezetésében, a kötések cseréjében, a beteg szükségleteit kommunikálja a képzett ápoló felé; EKG-t készít; elvégzi a szükséges vér- és váladékminták (széklet, vizelet, köpet, torokszem-orr-fülváladék, sebváladék, hányadék, széklet) vételét, tárolását és szállítását a laboratóriumba. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: Portfólió leadása. A vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal a képzésszervezőnek megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 1 példányban.

Érdeklődni:
KÉPZÉSVEZETŐ: Dancsók Katalin; dancsokkatalin65@gmail.com; +36 70 3913259

További információ: Karakas Éva, karakas.eva@kecskemetiszc.hu, +36 30 164 3931

Képzés kezdő időpontja: 2022. 09.15 (megfelelő létszám esetén indul!)
Képzés költsége: INGYENES
Legtöbb képzésünk ingyenes. Mikor ingyenes a képzés: https://kecskemetifelnottkepzes.hu/a-szakkepzes-ingyenessege/
Programkövetelmény száma: 09134008
Képzés óraszáma: 1300
Megszerezhető képesítés: tanusítvány
Képzés helyszíne: KSZC Szent-Györgyi Albert Technikum, Kecskemét, Nyíri út 73
Jelentkezés feltételei: alapfokú iskolai végzettség

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az
egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
Menü